Diensten

Wij zijn de specialisten rondom contractering, zorginkoop en zorgverkoop in ZVW, WLZ en JW en WMO. Wij willen van betekenis zijn en waarde toevoegen aan de relatie tussen zorginkoop en zorgverkoop. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat als zorgaanbieder en zorginkoper wederzijds goede afspraken maken de cliënt daar altìjd beter van wordt.

Onze klanten zijn zowel vrijgevestigden, groepspraktijken als instellingen in de GGZ. Wij ondersteunen hen met alles rondom contractvraagstukken in de breedste zin van het woord. Dit voor zowel de JW, WMO, ZVW en WLZ.

Vormen van dienstverlening

Wij kennen grofweg drie vormen van dienstverlening:

  1. Wij adviseren de zorgaanbieder, waarbij deze zelf de contractering uitvoert;
  2. Wij ondersteunen de zorgaanbieder bij de uitvoering en afwikkeling van de contractering, maar ook met nacalculaties en/of zelfonderzoeken;
  3. Wij verzorgen de gehele contractering of aanbesteding en de afwikkeling ervan in de organisatie.

Wij staan achter u

Zorgonderhandelingen.nl staat achter u en adviseert en spart met u waar gewenst.

U voert zelf de contractering uit. Wij ondersteunen u en uw medewerkers waar nodig. Wij houden u op de hoogte van (contract)eisen en ontwikkelingen. U wordt 2 maal per jaar uitgenodigd op onze (besloten) informatie bijeenkomst over het GGZ- zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars en onze bijeenkomst in het najaar over de contracteisen. Ook tussentijds wordt u nader geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen die invloed hebben op uw organisatie.

Wij staan naast u

Zorgonderhandelingen.nl staat naast u en is actief betrokken bij uw onderhandelingen. Dit hoeft zich overigens niet te beperken tot alleen zorgin- en verkoop; het gaat over alles wat voortvloeit uit de contracten. Hierbij kunt u ook denken aan nacalculaties, zelfonderzoek en tussentijdse aanpassingen van de (budget)afspraken.

Samen bepalen we wie wat doet en wat het meest resultaat oplevert. Dat kan per casus verschillen. Wij bereiden (samen met u) de communicatie voor, ondersteunen en voeren waar nodig de contractonderhandelingen uit. En natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd voor onze informatie bijeenkomsten.

Wij staan voor u

Zorgonderhandelingen.nl staat voor u en is namens u contactpersoon voor uw contractpartners. Wij gaan hierin nog een stap verder dan als wij Naast u staan. Wij bereiden alles voor, voeren uit en helpen u indien gewenst ook bij de verwerking van de contracteisen in uw organisatie. Wij stemmen af (over mandaat en over strategie), u wordt continu geupdate over ontwikkelingen en blijft op de hoogte van de voor u van belang zijnde zaken. Eea altijd in nauwe afstemming met u. Wij ontzorgen u volledig, zodat u (en uw collega’s) alle tijd kunnen besteden aan dat waar u goed in bent en het liefste doet, behandelen van cliënten.

Selectiebeleid

Wij zijn een organisatie die niet iedere zorgaanbieder als klant verwelkomt. Als u zich door ons wilt laten vertegenwoordigen (naast u en voor u), onderzoeken wij of wij met u een goede match vormen. Wij geloven er in dat pas als er een match is, wij elkaar kunnen versterken. Dit heeft er toe geleid tot wij eigenlijk in alle gevallen een goede investering zijn gebleken en nooit een kostenpost.

Deze opstelling en ons kennisniveau maakt dat zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren ons als een serieuze gesprekspartner zien.

Wilt u weten of wij een match met u kunnen vormen? Neem vrijblijvend contact op.

Op de hoogte blijven

Wilt u ook op de hoogte blijven van ontwikkelingen die de zorgin- en verkoop in de GGZ aangaan? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Heeft u vragen of interesse?

Ook uw instelling helpen wij graag. Neem vrijblijvend telefonisch contact op met Martijn van Wijk (eigenaar) via 0183 730530 of martijn@zorgonderhandelingen.nl.