Over ons

Zorgonderhandelingen.nl is een initiatief van drs. Martijn van Wijk. Als verpleegkundige en bedrijfskundige heeft hij, na een carrière in de zorg en het management daarvan, vele jaren als senior zorginkoper (V+V en GGZ) gewerkt bij zorgverzekeraar VGZ en de zorgkantoren.

Sinds de start in 2014 heeft Zorgonderhandelingen.nl vele partijen ondersteund en geadviseerd in de zorginkoop en zorgverkoop. Denk hierbij aan Psychiatrische Ziekenhuizen (Yulius), ambulante GGZ aanbieders (o.a. Mentaal Beter, Cirya, ADHDcentraal, Perspectief Giessenburg, Medipsy), verslavingszorginstellingen, RIBW’s en vrijgevestigde. Maar zo heeft hij ook met zijn brede kennis van zowel de GGZ als zorginkoop in de regio Foodvalley (Ede en Veenendaal e.o.) de inkoop van de Jeugdhulp gecoördineerd.

Martijn

Eigenaar, sr. adviseur

Martijn van Wijk is initiatiefnemer van Zorgonderhandelingen en Ovezo. Hij adviseert GGZ aanbieders bij alle vraagstukken gericht op zorginkoop en zorgverkoop. Als oud senior Zorginkoper bij VGZ, CZ a.i. en manager zorgverkoop a.i. bij o.a. Yulius vertegenwoordigt hij vele ambulante GGZ- instellingen in hun contacten en contracten met zorgverkeraars, gemeenten en zorgkantoren.

Enkele uitspraken over Martijn:

“Het is fijn om met iemand te spreken die echt diepgaand in de materie zit. Die zijn dungezaaid”.

“Martijn brengt een verfrissende kijk op onze instelling, waarmee we onze organisatie echt verder brengen voor de toekomst”.

“Martijn spreekt de taal van zowel zorginkopers als van aanbieders en die verbinding daartussen was precies wat ik zocht”.

Jacqueline

Adviseur / Accountmanager

Jacqueline is bedrijfseconoom en sinds 2003 werkzaam in de GGZ. In deze periode heeft ze14 jaar gewerkt bij een grote GGZ aanbieder vanuit Planning en Control, als Accountmanager Zorgverkoop. Daar heeft zij, naast het hele zorgverkoopproces waarin verbinding maken tussen aanbieder en financier een belangrijke factor is, veel kennis opgedaan van de wet-en regelgeving. Sinds 1 september 2017 is ze werkzaam bij Zorgonderhandelingen.nl als Adviseur/ accountmanager GGZ. Door haar ruime ervaring kan ze aanbieders adviseren en ondersteunen in het gehele verkoopproces van offerteaanvragen tot en met de nacalculatie van vraagstukken en alles wat daar tussen valt. Jacqueline blijkt inmiddels ook van grote waarde voor onze klanten in control- vraagstukken. Denk hierbij aan ondersteuning rondom invulling, spreiding en prognoticeren productie afspraken en impactbepaling en knelpuntanalyses van (mogelijke) budgetproblematiek.

Stephan

Partner Adviseur

Stephan is al jarenlang werkzaam op het snijvlak van (strategisch) beleid en contractvraagstukken. Als oud- sr zorginkoper bij VGZ en sr consultant bij Vilans heeft hij zijn sporen verdiend in de brede eerste en tweede lijns zorg. Binnen Zorgonderhandelingen is hij zeer waardevol vanwege zijn constructief kritische, cliëntgerichte en strategische manier van denken. Daarbij leidt zijn creative manier van denken altijd tot oplossingen, ook bij complexe vraagstukken.

Peter

Consultant digitaal contracteren (ZVW)

Peter Bults is het Kwaliteitsgeweten binnen Zorgonderhandelingen. Dit, gecombineerd met zijn grote kennis van ICT heeft hij al vele (kleine) praktijken geholpen om aanbestedingen in de Jeugdwet tot een goed einde te brengen. Deskundigheid, grote bereidwilligheid en flexibiliteit kenmerken Peter.

Heeft u vragen of interesse?

Ook uw instelling helpen wij graag. Neem vrijblijvend telefonisch contact op met Martijn van Wijk (eigenaar) via 0183 730530 of martijn@zorgonderhandelingen.nl.