Martijn

Martijn van Wijk is initiatiefnemer van Zorgonderhandelingen en Ovezo. Hij adviseert GGZ aanbieders bij alle vraagstukken gericht op zorginkoop en zorgverkoop. Als oud senior Zorginkoper bij VGZ, CZ a.i. en manager zorgverkoop a.i. bij o.a. Yulius vertegenwoordigt hij vele ambulante GGZ- instellingen in hun contacten en contracten met zorgverkeraars, gemeenten en zorgkantoren.

Enkele uitspraken over Martijn:

“Het is fijn om met iemand te spreken die echt diepgaand in de materie zit. Die zijn dungezaaid”.

“Martijn brengt een verfrissende kijk op onze instelling, waarmee we onze organisatie echt verder brengen voor de toekomst”.

“Martijn spreekt de taal van zowel zorginkopers als van aanbieders en die verbinding daartussen was precies wat ik zocht”.

Heeft u vragen of interesse?

Ook uw instelling helpen wij graag. Neem vrijblijvend telefonisch contact op met Martijn van Wijk (eigenaar) via 0183 730530 of martijn@zorgonderhandelingen.nl.